GDPR Rechten van de Betrokkene – Wat zijn deze?

GDPR geeft ons allemaal controle over onze persoonlijke gegevens. Dit is een fanatische zaak voor eenieder. Telkens wanneer een organisatie onze persoonlijke gegevens verwerkt, geeft GDPR ons een reeks [...]

Antwoord op recht tot toegang

Als je een verzoek tot toegang tot de persoonsgegevens krijgt, moet je de verzoeker inlichten over alle persoonsgegevens die je over de verzoeker bijhoudt. Je kan deze tekst gebruiken, [...]

Recht op correctie – Hoe te reageren?

Betrokkenen hebben het recht om te verzoeken dat hun persoonsgegevens worden gecorrigeerd. Vaak zal uw softwarepakket de gebruiker zelf in staat stellen zijn account bij te werken via de [...]

Recht op verwijdering – Hoe te reageren?

Gebruikers hebben het recht om te verzoeken dat hun persoonsgegevens worden verwijderd. Overwegingen: Voordat je iets doet, moet je de identiteit van de aanvrager verifiëren U moet binnen een [...]

Go to Top