GDPR DPIA – wat is dit?

Voordat u persoonlijke gegevens verwerkt, dient u als verwerkingsverantwoordelijke te controleren of de verwerking al dan niet een significant risico inhoudt voor de vrijheden en rechten van de betrokkenen. [...]

Ik ga om met kinderen, is er een GDPR impact?

Uw bedrijf of organisatie kan de persoonsgegevens van een kind alleen verwerken op grond van de uitdrukkelijke toestemming van de ouder of voogd tot een bepaalde leeftijd. De leeftijdsgrens [...]

GDPR Register – moet ik die hebben?

GDPR vereist dat alle bedrijven een 'register van verwerkingsactiviteiten' bijhouden, ook wel GDPR Register genoemd. Uw GDPR Register moet een lijst bevatten van alle verwerkingen die uw bedrijf onderneemt [...]

Hulp nodig?

Maak je geen zorgen, we zijn hier om te helpen. Er zijn verschillende manieren om antwoorden op uw vragen te vinden: Onze kennisbank biedt hulp bij waar en hoe [...]

Data Bewaartermijnen en GDPR

GDPR stelt dat persoonlijke gegevens nooit langer mogen worden bewaard dan strikt noodzakelijke is om het gestelde bedrijfsdoel te bereiken. Dit is natuurlijk een goede zaak om eenieders privacy [...]

GDPR Rechten van de Betrokkene – Wat zijn deze?

GDPR geeft ons allemaal controle over onze persoonlijke gegevens. Dit is een fanatische zaak voor eenieder. Telkens wanneer een organisatie onze persoonlijke gegevens verwerkt, geeft GDPR ons een reeks [...]

Is direct marketing toegestaan onder GDPR?

Direct marketing is een zeer nuttig commercieel instrument en kan perfect onder GDPR, mits bepaalde aspecten in acht worden genomen. Wat wordt gezien als direct marketing? Elke communicatie, gevraagd [...]

Go to Top