De meest essentiële techniek voor gegevensbeveiliging is gegevensversleuteling / encryptie. Gegevensversleuteling gebruikt een wiskundig algoritme om gegevens te coderen / encrypten / versleutelen. Zodra de gegevens zijn versleuteld, heeft men een geheime ‘sleutel’ nodig om de informatie opnieuw te decoderen of te ontsleutelen. Dus zelfs als iemand zonder toestemming de gegevens in handen zou krijgen, zouden deze als volledige onzin eruit zien en dus niet kunnen worden gelezen of misbruikt.

Men moet ervoor zorgen dat persoonsgegevens altijd worden versleuteld, zowel wanneer ze worden opgeslagen als wanneer ze worden verzonden, en dat er geschikte toegangscontrole en back-up procedures opgezet zijn.

De meeste moderne computers, telefoons en andere apparaten en software hebben mogelijkheid om encryptie toe te passen en meestal is het gewoon een kwestie van de juiste setting aan te zetten om deze in te schakelen. Vraag uw softwareleverancier of IT-ondersteuningsteams naar hoe best gegevens te versleutelen. We hebben hieronder enkele vragen opgesomd zodat u het gesprek kan opstarten:

  • Kunt u bevestigen dat alle harde schijven van desktopcomputers, laptops en servers zijn versleuteld?
  • Kunt u bevestigen dat mijn websiteverkeer is gecodeerd met het juiste SSL-certificaat?
  • Kunt u bevestigen dat alle databases met persoonsgegevens zijn versleuteld?
  • Voor degenen die op afstand werken, kunnen we een VPN-service opzetten?
  • Kunnen we wachtwoordbeheersoftware implementeren zodat alle medewerkers hun wachtwoorden veilig kunnen beheren?