GDPR gaat over de verplichting om transparantie en bescherming te voorzien inzake je persoonsgegevens.

GDPR zette de schijnwerpers op cookies omdat ze doorgaans stukjes persoonlijke gegevens bewaren bij het bezoeken van een website zonder uw medeweten. Je zou publieke internet websites kunnen vergelijken met publieke plaatsen in de fysieke wereld. Hoe zou je je voelen als op elk pleintje waar je toevallig langskomt iemand zonder jouw medeweten jouw persoonsgegevens vergaard.

GDPR vereist dat websites aangeven welke persoonsgegevens ze voor welk doel gebruiken en dat u zich kunt afmelden waar mogelijk om zodoende je transparantie en controle te geven over deze activiteiten.

GDPR gaat niet alleen cookies, maar over ALLE activiteiten (digitaal of anderszins) die betrekking hebben op persoonsgegevens (digitaal of anderszins). Dezelfde rechten inzake transparantie en controle zijn van toepassing op alle persoonsgegevens die een bedrijf van u verwerkt.