Als het om boetes gaat, hebben tot nu toe inderdaad maar heel weinig kleine bedrijven een forse boete gekregen, hoewel er wel al enkele gevallen te noteren vallen. Europa heeft niet echt een cultuur van onmiddellijk voor de rechtbank dagen of beboeten, dit gebruikt meestal alleen als laatste redmiddel.

De realiteit is wel dat data in de toekomst alleen maar belangrijker wordt voor uw bedrijf, uw klanten en uw leveranciers. De vraag is dus eigenlijk: waarom zou u een zakelijke beslissing baseren op de kans dat een nationale toezichthouder bij u aanklopt en u beboet? Hoewel je GDPR misschien ziet als een onoverkomelijke berg regels en jargon, kunnen we je verzekeren dat het meer een ‘mindset’ is dan iets anders!

GDPR wil vooral dat grote EN kleine organisaties even stilstaan bij de persoonsgegevens die ze gebruiken en waarom ze die gebruiken, zodat ze de betrokkenen hierover kunnen informeren en zich bewust zijn van de privacy- en beveiligingsimplicaties. Meer bewust zijn van de persoonsgegevens die u bewaart, gebruikt en deelt van uw klanten, personeel en partners, is de juiste keuzen en getuigt van goed fatsoen. Andere overwegingen zijn:

  • Klanten zullen in toenemende mate enkel kopen bij bedrijven die ze vertrouwen met hun gegevens
  • GDPR stelt uw klanten in staat vragen te stellen over uw privacy- en beveiligingsmaatregelen en, indien nodig geacht, een klacht in te dienen bij de toezichthouder.
  • U bewaart ook persoonsgegevens over uw personeel en in toenemende mate gebruiken personeelsleden hun GDPR rechten in arbeidsgeschillen
  • Door uw GDPR op orde te krijgen, krijgt u ook een beter inzicht in welke gegevens u opslaat, hoe & waar. Uw IT-partner opdracht geven om de beveiliging te verbeteren is dan een logische volgende stap en zal helpen om de hackers (en grappenmakers) af te schrikken
  • GDPR wordt door de EU beschouwd als de hoeksteen van de digitale beleid van de EU: dus zal hier in de toekomst nog meer aandacht aan worden besteed.

Kortom, niets doen is een strategie met een hoog risico. De aangewezen actie is om nu lid te worden van GDPRWise en GDPR te gebruiken in je voordeel!