In de GDPRWise App hebben data processen of activiteiten een naam, beschrijving en doel. GDPR vereist dat alle gegevensverwerkingsactiviteiten een duidelijk zakelijk doel hebben om te voorkomen dat gegevens worden vastgelegd alleen omwille van een mogelijk toekomstig gebruik. Betrokkenen (d.w.z. degenen die hun gegevens verstrekken) moeten te allen tijde worden geïnformeerd over welke gegevens voor welk doel worden verzameld. Alleen dan kunnen betrokkenen een weloverwogen beslissing nemen om de verwerking al dan niet toe te staan.

Voorbeeld
Procesnaam: Klantfacturering
Procesbeschrijving: Verstrekken van formele facturen aan klanten
Doel: voldoen aan wettelijke verplichtingen en voldoen aan algemene boekhoudnormen
Data Items: Klant naam, Klant adres, Bankrekening