De GDPR reglementering stelt dat wanneer verzoeken duidelijk ongegrond, of buitensporig repetitief zijn, u ‘een redelijke vergoeding’ in rekening kunt brengen of deze kunt afwijzen.

Deze uitzonderingen moeten echter voorzichtig worden gebruikt. GDPR geeft geen specifieke definities of voorbeelden van wat telt als kennelijk ongegrond, of buitensporig repetitief, en je zal een rechtvaardiging moeten kunnen geven. Het is niet toegestaan om een algemeen beleid te hebben voor het bepalen van de aanvaardbaarheid van verzoeken, u dient elk verzoek afzonderlijk te beschouwen.