Voordat u persoonlijke gegevens verwerkt, dient u als verwerkingsverantwoordelijke te controleren of de verwerking al dan niet een significant risico inhoudt voor de vrijheden en rechten van de betrokkenen. GDPR noemt deze procedure Data Privacy Impact Assessment. Deze procedure is essentieel voor het begrijpen van eventuele verwerkingsrisico’s en de manier waarop deze kunnen worden ondervangen.

De meeste kleine en middelgrote ondernemingen hoeven mogelijks geen DPIA uit te voeren. Bezoek de site van uw nationale gegevensbeschermingsautoriteit om erachter te komen wat de vereisten zijn.

Als uw verwerking niet op uw autoriteitenlijst staat, moet u alsnog controleren of uw voorgenomen verwerking betrekking heeft op een van de onderstaande activiteiten, want dan dient er alsnog een DPIA te worden uitgevoerd.

Als voorbeeld voegen we hieronder de lijst met verwerkingen toe waarvoor de Belgische overheid (GBA) een impactanalyse vereist.