Uw bedrijf of organisatie kan de persoonsgegevens van een kind alleen verwerken op grond van de uitdrukkelijke toestemming van de ouder of voogd tot een bepaalde leeftijd. De leeftijdsgrens voor het verkrijgen van ouderlijke toestemming varieert tussen 13 en 16 jaar, afhankelijk van de leeftijd die in elke EU-lidstaat is vastgesteld. Neem contact op met uw National Data Protection Authority .

Er moet een redelijke inspanning worden geleverd, rekening houdend met de beschikbare technologie, om te verifiëren dat de gegeven toestemming echt in overeenstemming is met de wet. Dat betekent dat uw bedrijf of organisatie leeftijdsverificatiemaatregelen moet nemen (bijvoorbeeld controlevragen, acties op de website).

De toestemming van de ouder of voogd moet worden verkregen als uw organisatie werkt aan online sociale netwerksites die bijvoorbeeld gratis spelletjes aanbieden aan kinderen of gezinsverzekeringen.

Als uw organisatie zich op kinderen richt, moet u ervoor zorgen dat alle informatie en communicatie aan een kind gemakkelijk toegankelijk is en in duidelijke en duidelijke taal die een kind gemakkelijk kan begrijpen.

Voor preventieve of adviesdiensten die rechtstreeks aan een kind worden aangeboden, is geen toestemming van de ouders vereist, aangezien deze gericht zijn op het beschermen van de belangen van het kind.