Het antwoord zal in de meeste gevallen nee zijn.

Vingerafdrukgegevens zijn biometrische gegevens en biometrische gegevens zijn door GPDR geclassificeerd als speciale categorie data die aan veel strengere regels zijn onderworpen. Speciale categoriegegevens zijn gevoeliger gegevens dan standaard persoonlijke gegevens en vragen daarom om extra bescherming. Inbreuken op vingerafdrukgegevens kunnen leiden tot identiteitsdiefstal en als gevolg zeer ernstige schade toebrengen aan individuen, hun vrijheden en rechten.

Gebruik dus alleen biometrische gegevens als hetzelfde resultaat niet kan worden bereikt met minder gevoelige gegevens. Tijdregistratie kan gemakkelijk op andere manieren worden bereikt, dus moet u andere middelen gebruiken. Zelfs als u schriftelijke toestemming heeft van uw personeel om hun biometrische gegevens te gebruiken voor tijdregistratie, is het onwaarschijnlijk dat dit standhoudt, aangezien GPDR een expliciete en vrij geven (en in te trekken) toestemming vereist voor speciale categoriegegevens. Medewerkers hebben vaak geen andere keuze dan akkoord te gaan, dus is die keuze niet vrij.