Email Footer – Sjabloon

Een van de belangrijkste GDPR-vereisten is dat u degenen met wie u communiceert proactief informeert over uw privacyregelingen. U doet dit door een privacybeleid te documenteren en te publiceren [...]

Data Lek Incidenten log – sjabloon

GDPR vereist dat alle bedrijven een logboek bijhouden van alle inbreuken, zelfs de kleinste incidenten moeten worden geregistreerd. Het logboek moet het incident zelf, de oorzaak, de gevolgen, het [...]

Antwoord op recht tot toegang

Als je een verzoek tot toegang tot de persoonsgegevens krijgt, moet je de verzoeker inlichten over alle persoonsgegevens die je over de verzoeker bijhoudt. Je kan deze tekst gebruiken, [...]

Go to Top